Social Self in Adolescence

Psychologiczne Ja w świecie społecznym

Informacje o projekcie

Psychologiczne Ja w świecie społecznym. Przywiązanie, teoria umysłu i pojęcie Ja w okresie adolescencji

Celem naszego projektu jest poznanie wiedzy młodych ludzi o sobie, jako o istocie psychologicznej i społecznej. Od narodzin stale jesteśmy z innymi, budujemy relacje, tworzymy związki, a jednocześnie stajemy się osobami niezależnymi, które wyznaczają granice swojego Ja. W okresie adolescencji bycie z Innymi i budowanie Ja to dwa najważniejsze psychologiczne zadania, zadania których realizacja zapewnia poczucie psychicznego dobrostanu. Czy jednak młody człowiek ma dziś narzędzia, aby rozpoznać swoje miejsce świecie? Narzędziem takim może być wiedza o tym, co myślą, sądzą i czują inni oraz co myśli i czuje on sam i jak te stany wewnętrzne wpływają na nasze zachowania. Wiedza o myślach, przekonaniach, uczuciach i intencjach zwana jest w psychologii teorią umysłu i tę wiedzę społeczną młodych ludzi chcemy poznać. Dzięki temu dowiemy się, co dziś myślą i czują polscy nastolatkowie i będziemy mogli w przyszłości zaproponować im skuteczne strategie odnajdywania swojego Ja w świecie społecznym.


Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki.